Select your language:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Διακήρυξη Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ) για την Διεθνή ημέρα της Γυναίκας

Η 8η του Μάρτη έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο σαν ημέρα μνήμης αγώνων και διεκδικήσεων των γυναικών για ισότητα, κοινωνική χειραφέτηση και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δυστυχώς παρά την πρόοδο που έχει συντελεσθεί η κοινωνία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από έντονες έμφυλες ανισότητες σε όλο το φάσμα του κοινωνικοοικονομικού βίου.  Ανισότητες που τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Σε περιβάλλον γενικευμένης υποβάθμισης, κατάρρευσης των εργασιακών θεσμών και υπονόμευσης των εργατικών δικαιωμάτωνη ισότητα των δύο φύλων καθίσταται ολοένα και ποιο δύσκολη.  Ήδη πριν από την κρίση ο γυναίκες αντιμετώπιζαν τεράστιες ανισότητες στην αγορά εργασίας στην απασχόληση, στην οικογένεια, στις αμοιβές και στην εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει προς το χειρότερο τα δεδομένα. 
Η γυναικεία ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια έχουν αυξηθεί, η μερική απασχόληση διευρύνεται ενώ οι συνθήκες εργασίαςστον ιδιωτικό τομέα για τα ποιο ευάλωτα στρώματα γυναικών είναι δραματικές με απολύσεις εγκύων,ανασφάλεια και εξοντωτικά ωράρια εργασίας. 

Τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τις γυναίκες που βρίσκονται στην ανεργία, τις γυναίκες μονογονιούς, στις συνταξιούχες με χαμηλές συντάξεις, τις πολύτεκνες μητέρες και τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση.  Η πλήρης ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο έχει επηρεάσει δυσμενώς τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών εργαζομένων εφόσον το νέο καθεστώς εργοδότησης
δεν προσφέρει την δυνατότητα αποτελεσματικού συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Δυστυχώς οι στατιστικές της ισότητας στην Κύπρο συνεχίζουν να είναι  καταθλιπτικές αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος σε μια κοινωνία που κυριαρχούν τα έμφυλα στερεότυπα,  οι πατριαρχικές αντιλήψεις και οι σεξιστικές συμπεριφορές και νοοτροπίες.  Το χάσμα αμοιβών σε βάρος των γυναικών είναι 16% το έμφυλο χάσμα στις συνάξεις 39% , ο επαγγελματικός διαχωρισμός στο 24,4. Η συμμετοχή των γυναικών στα Εθνικά κοινοβούλια
στη Ευρώπη των 28 είναι 28% ενώ στην Κύπρο μόλις 14%.

Η φτώχεια και ο αποκλεισμός είναι 28,8% για τις γυναίκες και 26,8% για τους άντρες. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι 25,4% και 23,6%. Η αναλογία παιδιών από 3 μέχρι 6 ετών σε επίσημες δομές φροντίδας στην ΕΕ είναι 19% και στην Κύπρο 26%. Η συμμετοχή των γυναικών σε ΔΣ των μεγαλύτερων δημόσιων επιχειρήσεων στην Ευρώπη
για το 2014 ήταν 20% ενώ στην Κύπρο ήταν 9%.
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα η Κύπρος κατατάσσεται στην 95η θέση με βαθμό 0674 ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Υεμένη με βαθμό 0,514.

Το πρόβλημα της ισότητας των φύλων είναι πρωτίστως θέμα δημοκρατίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Ο αγώνας για την ισότητα είναι πολυδιάστατος και αφορά όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικοοικονομικής ζωής,το εκπαιδευτικό σύστημα, την αγορά εργασίας, τα οικογενειακά πρότυπα, το πολιτικό σύστημα, το επιχειρηματικό μοντέλο,
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Το ΠΙΚ θέτει τα πολιτικά κόμματα, την κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώπιον των ευθυνών τους.

Για την προώθηση των ισότητας απαιτούνται μέτρα και όχι λόγια:
•    Ενσωμάτωση της ισότητας αντρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και μέτρα της κυβέρνησης
•    Ευαισθητοποίηση και προώθηση νέας κουλτούρας επιμερισμού οικογενειακών υποχρεώσεων
      για ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών. 
•    Αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου Περί Ίση Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
     στα ζητήματα πρόσβασης στην απασχόληση επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική ανέλιξη  και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας
•    Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη φιλοσοφία και στο σχεδιασμό των προγραμμάτων  απασχόλησης, κατάρτισης και επιμόρφωσης.
•    Υποχρέωση εργοδοτών να προβαίνουν στην εξέταση των μισθών κάθε χρόνο προκειμένου να εντοπίζουν προβλήματα διακρίσεων
    λόγω φύλου στα συστήματα ταξινόμησης επαγγελμάτων, καταρτίζοντας προγράμματα ισότητας που θα περιλαμβάνουν διαφανή συστήματα αμοιβών
•    Επαναφορά του ρυθμισμένου ωραρίου στα επαγγέλματα του λιανικού εμπορίου και σωστή οργάνωση των διάφορων μορφών ευέλικτης απασχόλησης
    και ενσωμάτωσης τους στις εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές με τρόπο που θα αποτελεί μια ευκαιρία και όχι μια απειλή για τις γυναίκες με τη δημιουργία γυναικείων γκέτο με χαμηλούς μισθούς χωρίς ευκαιρίες μεταπήδησης στη πλήρη απασχόληση
•    Νέα κουλτούρα και προσέγγιση στα ΜΜΕ που θα αποδημεί τα στερεότυπα για τα φύλα και θα αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας και όχι την σεξιστική συμπεριφορά
•    Εκσυγχρονισμός της διδακτέας ύλης στα σχολεία και αναθεώρηση του επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να αντιμετωπισθούν τα στερεότυπα
    για γυναικεία και ανδρικά επαγγέλματα και να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να επιλέγουν κλάδους σπουδών που θεωρούνται ανδροκρατούμενοι.
Γραφείο Τύπου ΠΙΚ
Λευκωσία 7/03/16